راهنمایی برای ارسال اگهی

تمام اگهی ها به صورت رندم در صفحه اول به نمایش در می ایند. تا شانس دیده شدن داشته باشند
برای ارسال اگهی در این وب سایت فقط یک صفحه وجود دارد
بعد از تکمیل و ارسال اگهی,اگهی شما پس از برسی در بین تمام اگهی ها قرار میگیرد
همچنین برای بیشتر دیده شدن اگهی می توانید از یکی از گزینه های زیر استفاده کنید
گزینه های زیر بعد از ارسال اگهی برای اگهی مورد نظر قابل انتخاب خواهد بود
نمایش اگهی در صفحه لاکچری
نمایش اگهی در صفحه فروش فوری
تمام اگهی ها تایک ماه در وب سایت قرار می گیرند
ارسال اگهی